martes, 13 de enero de 2009

L'art després dels feminismes - Seminaris MACBA

26/01/2009 - 31/03/2009 MACBA [Plaça dels Àngels, 1 08001 Barcelona 93 412 08 10]
L'art després dels feminismes
Seminaris

Al llarg dels dos anys de cada edició del Programa d'Estudis Independents, els alumnes participen en un taller monogràfic que articula la continuïtat de les diverses matèries d'una manera pràctica. El taller de la segona edició del PEI, L'art després dels feminismes, constitueix un espai de documentació, anàlisi i reflexió sobre les implicacions de les teories feministes i queer més recents en l'àmbit de les pràctiques artístiques. Es concep com la creació d'un espai públic on es fan visibles els llenguatges i les representacions al voltant de la crítica feminista i dels moviments d'alliberament sexual que emergeixen a partir dels anys seixanta a l'Estat espanyol.

Aquest treball sorgeix de la consciència que la politització de l'art no pot implicar l'essencialització d'un «gènere» polític per a l'art; d'una manera anàloga, l'àmbit de les pràctiques artístiques és el que es veu interpel·lat i qüestionat per les aportacions de les teories feministes i queer. Aquesta serà, doncs, una ocasió per reconsiderar el paper de la crítica institucional, pedagògica i expositiva, el lloc i la problemàtica política de la identitat, i els cossos i les formes de subjectivació en l'art.

-
Programa
26 i 27 de gener, 23 i 24 de febrer, 30 i 31 de març, de 18 a 21 h

On va ser (o es va perdre) el que és polític

Aquest seminari mirarà d'activar la relectura d'algunes pràctiques i discursos historiogràfics en el context espanyol dels seixanta i setanta, i es fonamentarà en casos d'estudi com els de Fina Miralles i Esther Ferrer. Es tracta de possibilitar la lectura del conceptualisme des del feminisme (i a la inversa), però també d'interrogar aquest espai d'activació del que és polític entre les dues pràctiques.

Dilluns, 26 de gener, de 18 a 21 h
Entre conceptualismes i feminismes: el cas de Fina Miralles
Participants: Assumpta Bassas, Jesús Carrillo i Pilar Parcerisas

Dimarts, 27 de gener, de 18 a 21 h
Pràctiques performatives, pràctiques polítiques: el cas d'Esther Ferrer
Participants: Jose Luis Marzo, María Ruido i Juan Pablo Wert
Micropolítiques transmaricabolleres. Activismes torçats abans i després de la sida
Aquest seminari pretén avaluar els moviments polítics i activismes homosexuals, feministes i bolleros, i de quina manera l'impacte de la sida ha afectat les polítiques d'identitat i estratègies de representació en els últims trenta anys. Es tracta de reconsiderar dues forces dialèctiques la tensió de les quals es podria situar, d'una banda, en la recerca de la integració i del reconeixement social i, de l'altra, en la dissidència i el rebuig de formes de visibilitat hegemòniques, en un espectre de reflexió que abasta des de singularitats com Ocaña, Nazario i Camilo fins a col·lectius com La Radical Gai i LSD. Així, el títol al·ludeix a la manera en què aquest activismes s'han construït al llarg del temps a través de ruptures i continuïtats, i s'han recuperat o enfrontat a un llegat ideològic i polític que responia a un moment històric concret.

Dilluns, 23 de febrer, de 18 a 21 h
Activismes homosexuals i el front feminista bollero
Participants: Alberto Mira, Eugeni Rodríguez i Empar Pineda

Dimarts, 24 de febrer, de 18 a 21 h
Impacte de la sida en les polítiques d'identitat de les minories sexuals
Participants: Fernando Villamil, Ricardo Llamas i Eskalera Karakola
Absorció i resistència: retòriques identitàries i marcs de visibilitat
Aquesta proposta de seminari té dos objectius relacionats entre si. D'una banda, examinar algunes estratègies discursives i expositives al voltant de les pràctiques artístiques i la representació sexual minoritàries de la dècada dels noranta a l'Estat espanyol. De l'altra, posar en evidència la tensió que hi ha entre marcs de visibilitat que dilueixen el potencial polític d'aquestes pràctiques i aquells que les volen repolititzar, promovent la irrupció de subjectivitats crítiques.

La primera sessió es proposa reexaminar algunes pràctiques curatorials concretes, que posen de manifest possibles tensions entre discursos i pràctiques expositives. En especial, interessa fer èmfasi en l'aparició a l'Estat espanyol de la noció de queer i revisar-ne críticament el nou significat. La segona sessió abordarà marcs i estratègies de visibilitat alternatius, que es constitueixen com a espais de resistència i que ens permetran traçar noves genealogies de la producció artística i discursiva estatal.

Dilluns, 30 de març, de 18 a 21 h
Retòriques identitàries gais, teoria queer i horitzó hegemònic
Participants: Juan Vicente Aliaga, Xabier Arakistain i Manel Clot

Dimarts, 31 de març, de 18 a 21 h
Dins o fora: batalla i friccions entre marcs de visibilitat
Participants: Miguel Benlloch, Cabello/Carceller i Pripublikarrak-
Inscripció
A partir del 19 de gener a www.macba.cat i a la recepció del Museu
-
Preu
Matrícula gratuïta. Auditori MACBA

No hay comentarios: